Doprava a vrácení zdarma

Porsche Cookie Policy

Oblast působnosti

Tyto zásady používání souborů cookie se společně se specifickým prohlášením o ochraně osobních údajů vztahují na naše internetové stránky a poskytují doplňkové informace o způsobu, rozsahu a účelech zpracování dat u používaných souborů cookie a sledovacích technologií (dále společně také jako „soubory cookie“).

Kategorie souborů cookie

Soubory cookie mají různé funkce a různé účely použití. Podle toho, za jakým účelem jsou soubory cookie používány (soubory cookie vyžadované z technických důvodů, soubory cookie k analýze dostupnosti a výkonnosti a marketingové soubory cookie, viz bod 1.1.3.2 našeho specifického prohlášení o ochraně osobních údajů), v tomto kontextu rozlišujeme, jak dlouho bude soubor cookie uložen a používán (doba uložení) a zda byl uložen přímo našimi internetovými stránkami nebo třetí stranou, případně kterým poskytovatelem (dále dohromady také jako „poskytovatel souborů cookie“).

Doba uložení

Soubory cookie platné po dobu relace: Většina souborů cookie je potřeba pouze po dobu vašeho aktuálního využívání služeb nebo vaší relace a jsou znovu smazány, příp. ztrácí svoji platnost, jakmile opustíte naše internetové stránky nebo vyprší platnost vaší aktuální relace (takzvané „soubory cookie platné po dobu relace“ (session cookies)). Soubory cookie platné po dobu relace (session cookies) se používají například k uchování určitých informací po dobu relace, jako je vaše přihlášení k našim internetovým stránkám. Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou uloženy po delší dobu, abyste byli později při opětovné návštěvě našich internetových stránek identifikováni a mohla být použita uložená nastavení. Můžete tak například rychleji nebo pohodlněji přistupovat k naším internetovým stránkám a již nemusíte znovu provádět určitá nastavení, jako je vámi zvolený jazyk. Trvalé soubory cookie (permanent cookies) jsou po uplynutí předem určeného období automaticky smazány, když navštívíte stránku nebo doménu, z níž byl soubor cookie nastaven. Jednorázové soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou používány ke komunikaci mezi různými interními servery společnosti Porsche. Jsou použity na začátku uživatelské interakce a po jejím dokončení se opět mažou. Jednorázové soubory cookie (flow cookies) získají během interakce jedinečné identifikační číslo, které neumožňuje zpětně dohledat skutečného zákazníka nebo uživatele.

Poskytovatel souborů cookie

Soubory cookie prvního poskytovatele: Jedná se o soubory cookie nastavené přímo námi. Soubory cookie třetích stran: Takzvané „soubory cookie třetích stran“ jsou nastaveny a používány jinými subjekty nebo internetovými stránkami, například poskytovateli analytických nástrojů nebo poskytovateli technologií pro retargeting/remarketing (marketingové soubory cookie). Bližší informace o souborech cookie k analýze dostupnosti a výkonnosti stránek a marketingových souborech cookie naleznete v bodu 1.1.3 specifického prohlášení o ochraně osobních údajů pro naše internetové stránky. Třetí strany mohou kromě toho soubory cookie používat, aby mohly zobrazovat reklamy či aby na sociálních sítích mohli např. integrovat pluginy pro sociální sítě.

Informace o jednotlivých souborech cookie a o možnostech jejich odstranění a podání námitky proti jejich používání

Bližší informace o jednotlivých souborech cookie (například subjekt provádějící zpracování, právní podklad, místo zpracování údajů atd.) naleznete v příslušných částech s podrobnými informacemi (označeno symbolem otazníku) v nastaveních souborů cookie. Informace o možnostech odstranění souborů cookie a podání námitky proti jejich používání naleznete v bodu 1.1.3.3 specifického prohlášení o ochraně osobních údajů pro naše internetové stránky.