Gratis frakt – alle produkter er også tilgjengelig fra ditt lokale Porsche Center

Porsche Cookie Policy

Anvendelsesområde

Disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder i tillegg til den spesifikke personvernerklæringen for nettstedet vårt og gir deg ytterligere informasjon om typen, omfanget og formålene med databehandling for informasjonskapsler og sporingsteknologier som brukes (heretter også kalt «informasjonskapsler»).

Kategorier av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til forskjellige formål og med forskjellige funksjoner. Her skiller vi mellom formålet ved bruken (teknisk nødvendige informasjonskapsler, informasjonskapsler for analyse og ytelse samt markedsføringskapsler, se avsnitt 1.1.3.2 i vår spesifikke personvernerklæring), hvor lenge en informasjonskapsel lagres og brukes (lagringsperiode) og om den ble satt av vår nettside eller av tredjepart, samt av hvilken leverandør denne informasjonskapselen ble satt (heretter samlet referert til som «informasjonskapsel-leverandør»).

Lagringsperiode

Sesjonsavhengig informasjonskapsel: De fleste informasjonskapsler er bare nødvendig for varigheten av din nåværende servicesamtale eller økt (sesjon), og slettes eller mister sin gyldighet så snart du forlater vår nettside eller din nåværende økt utløper (såkalte «sesjonsavhengige informasjonskapsler»). Sesjonsavhengige informasjonskapsler brukes for eksempel til å beholde visse opplysninger under økten, for eksempel din registrering på nettstedet vårt. Faste informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lagres i en lengre periode, for eksempel for å gjenkjenne deg når du besøker nettstedet vårt igjen på et senere tidspunkt, og for å kunne hente opp lagrede innstillinger. Dette gir deg for eksempel raskere eller enklere tilgang til nettstedet vårt, eller du trenger ikke å foreta visse innstillinger på nytt, eksempelvis ditt valgte språk. Faste informasjonskapsler slettes automatisk etter en forhåndsdefinert tidsperiode når du besøker nettstedet eller domenet som satte informasjonskapselen. Flow-informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til kommunikasjon mellom ulike interne Porsche-servere. De settes i begynnelsen av en brukerinteraksjon og slettes etter at den er avsluttet. Flow-informasjonskapsler mottar et unikt identifikasjonsnummer under interaksjonen, men dette gjør det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om den faktiske kunden eller brukeren.

Leverandør av informasjonskapsler

Førsteparts informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som er satt direkte av oss. Tredjeparts informasjonskapsler: Såkalte «tredjeparts informasjonskapsler» settes og brukes av andre organer eller nettsteder, for eksempel av leverandører av analyseverktøy eller retargeting-/remarketing-teknologier (markedsføringskapsler). Ytterligere informasjon om informasjonskapsler for analyse av rekkevidde og ytelse samt markedsføringskapsler finnes i avsnitt 1.1.3 i den spesifikke personvernerklæringen for nettstedet vårt. Tredjeparter kan også bruke informasjonskapsler til å vise annonser eller integrere innhold fra sosiale nettverk, som f.eks. sosiale programtillegg.

Informasjon om enkelte informasjonskapsler, sletting, innsigelser og tilbakekallingsalternativer mot bruk av informasjonskapsler

Nærmere informasjon om enkelte informasjonskapsler (f.eks. behandlingsselskaper, rettslig grunnlag, sted for databehandling, osv.) finner du i de detaljerte informasjonsfeltene (merket med spørsmålstegn) under innstillinger for informasjonskapsler ovenfor. Informasjon om sletting, innsigelser og tilbakekallingsalternativer mot bruk av informasjonskapsler finnes i avsnitt 1.1.3.3 i den spesifikke personvernerklæringen for nettstedet vårt.