Bezpłatna dostawa i zwrot

Porsche Cookie Policy

Zakres zastosowania

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookie obowiązują jako uzupełnienie Szczegółowej polityki prywatności dotyczącej naszej witryny i zawierają dodatkowe informacje na temat rodzaju, zakresu i celów przetwarzania danych w przypadku stosowanych plików cookie i technologii śledzenia (określanych dalej łącznie jako „pliki cookie”).

Kategorie plików cookie

Zapisujemy pliki cookie w różnych celach i w związku z różnymi funkcjami. Rozróżniamy przy tym cel zastosowania (pliki cookie konieczne ze względów technicznych, pliki cookie do analizy zasięgu i wydajności, a także marketingowe pliki cookie, patrz punkt 1.1.3.2 naszej Szczegółowej polityki prywatności), długość przechowywania i używania (okres przechowywania) oraz czy zostały zapisane przez naszą witrynę czy też przez podmiot zewnętrzny i który dostawca zapisał dany plik cookie (dalej określany też łącznie jako „dostawca plików cookie”).

Okres przechowywania

Sesyjne pliki cookie: Większość plików cookie jest potrzebna jedynie przez czas trwania aktualnego korzystania z naszych usług lub sesji i są one usuwane lub tracą ważność, gdy tylko użytkownik opuści naszą witrynę lub wygaśnie aktualna sesja (są to tak zwane „sesyjne pliki cookie”). Sesyjne pliki cookie są używane przykładowo do zachowania podczas sesji określonych informacji, takich jak na przykład zalogowanie na naszej witrynie. Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są przechowywane przez dłuższy okres, przykładowo aby móc rozpoznać użytkownika przy ponownym wywołaniu naszej witryny i przywołać zapisane ustawienia. Dzięki temu można na przykład szybciej lub wygodniej korzystać z naszej witryny i nie trzeba ponownie dokonywać określonych ustawień, takich jak wybór języka. Trwałe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po upływie wcześniej zdefiniowanego okresu, gdy użytkownik odwiedza stronę lub domenę, która zapisała plik cookie. Pliki cookie typu flow: Pliki te służą do komunikacji różnych wewnętrznych serwerów Porsche między sobą. Są one zapisywane na początku interakcji z użytkownikiem i kasowane po jej zakończeniu. Pliki cookie typu flow zachowują podczas interakcji jednoznaczny numer identyfikacyjny, który jednak nie umożliwia w żaden sposób ustalenia rzeczywistego klienta lub użytkownika.

Dostawca plików cookie

Pliki głównego dostawcy: Są to pliki cookie zapisywane bezpośrednio przez nas. Pliki cookie dostawców zewnętrznych: Pliki cookie dostawców zewnętrznych są zapisywane i wykorzystywane przez inne miejsca lub witryny, na przykład przez dostawców narzędzi do analizy lub technologii retargetingu/remarketingu (marketingowe pliki cookie). Więcej informacji na temat plików do analizy zasięgu i wydajności oraz plików marketingowych podano w punkcie 1.1.3 Szczegółowej polityki prywatności dotyczącej naszej witryny. Poza tym dostawcy zewnętrzni mogą używać plików cookie do pokazywania reklam lub w celu zintegrowania zawartości ich sieci społecznościowych, np. wtyczek społecznościowych.

Informacje na temat poszczególnych plików cookie, możliwości usuwania, sprzeciwu i wycofania zgody na korzystanie z plików cookie

Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych plikach cookie (np. firmie przetwarzającej, podstawie prawnej, miejscu przetwarzania danych itp.), należy zapoznać się ze szczegółowymi polami informacyjnymi (oznaczonymi ikonami znaku zapytania) w ustawieniach plików cookie powyżej. Informacje na temat możliwości usuwania, sprzeciwu i wycofania zgody na korzystanie z plików cookie podano w punkcie 1.1.3.3 Szczegółowej polityki prywatności dotyczącej naszej witryny.