Doprava a vrácení zdarma

Výsledky vyhledávání a rankingu

Jak funguje vyhledávání v obchodě Porsche Shop? Co ovlivňuje pořadí uvedených produktů?

Funkce vyhledávání v obchodě Porsche Shop má za cíl ukázat vám nejvhodnější a nejrelevantnější výsledky vyhledávání.

Po zadání vyhledávacího dotazu vyhledávač nejprve vyhledá shodu ve všech datových záznamech. Mimo jiné se zohledňují názvy, texty, atributy (např. barvy a velikosti), synonyma, opravy slov a jazykové vlastnosti a na výstupu je soubor výsledků. Cílem textové relevance je zúžit vyhledávací dotaz na odpovídající produkty.

V dalším kroku jsou tyto předfiltrované výsledky seřazeny podle různých kritérií. Toto řazení produktů na stránky s produkty nebo výsledky vyhledávání se nazývá „Ranking“ (hodnocení). Tím je zajištěno, že produkty, které jsou pro váš vyhledávací dotaz nejrelevantnější, se zobrazí jako první, zatímco méně relevantní výsledky se zobrazí později.

Níže naleznete informace o kritériích pro Ranking (hodnocení), která používáme (strategie relevance):

Obchodní relevance: Berou se v úvahu kritéria, jako je marže, prodej, počet prodaných jednotek a návratnost. Tato kritéria jsou stanovena Porsche Sales & Marketplace a jsou brána v úvahu na všech stránkách kategorií a výsledků vyhledávání.

Hodnocení na základě umělé inteligence: Při hodnocení na základě umělé inteligence jsou trendy v chování uživatelů analyzovány a rozpoznávány pomocí umělé inteligence. Online chování všech uživatelů je analyzováno pro jednotlivé produkty a hlášeno rovnoměrně všem uživatelům. To znamená, že produkty s vyšší mírou prokliku a konverze jsou hodnoceny výše a produkty s nižší mírou prokliku a konverze mají nižší prioritu. Hodnocení založené na umělé inteligenci se aktivuje, jakmile jsou k dispozici dostatečné údaje o chování uživatelů.

Personalizace: Pokud má Porsche Sales & Marketplace k dispozici dostatek individuálních údajů k personalizaci vašeho vyhledávání a dali jste souhlas se zaznamenáváním chování jednotlivých uživatelů, budou výsledky vyhledávání seřazeny podle vašich osobních preferencí. Hodnocení založené na umělé inteligenci se deaktivuje, jakmile dojde k personalizovanému zobrazení. Vaše individuální chování související s proklikem a konverzí se analyzuje a zobrazí se individuální Ranking (hodnocení).

Vybrané produkty: Kromě toho mohou být některé produkty zvýrazněny službou Porsche Sales & Marketplace tak, že je umístíte do horní části stránky produktu nebo stránky s výsledky vyhledávání. Tyto produkty vybírá Porsche Sales & Marketplace na základě definovaných kritérií a označuje je názvem „Porsche Selection“.

Možnosti řazení na stránce produktu a na stránce s výsledky vyhledávání

Jako zákazník máte různé možnosti, jak změnit pořadí produktů na stránce produktu nebo na stránce s výsledky vyhledávání. Možnosti řazení zahrnují následující:

Řazení podle „ceny vzestupně“: Řazení podle nabídkové ceny „vzestupně“ zobrazí položky s nejnižší cenou nahoře a položky s nejvyšší cenou dole.

Řazení podle parametru „Cena sestupně“: Řazení podle nabídkové ceny „sestupně“ zobrazí nejprve položky s nejvyšší cenou a položky s nejnižší cenou nakonec.

Řazení podle parametru „Nové“: Řazení podle parametru „Nové“ zobrazí nejprve produkty, které byly na platformě zveřejněny naposledy.

Řazení podle parametru „Nejlepší výsledky“: Při řazení podle kritéria „Nejlepší výsledky“ vám zobrazíme nejlepší výsledky pro váš vyhledávací dotaz. Pořadí produktů v rámci „Nejlepších výsledků“ je určeno následujícími třemi hodnotícími kritérii: obchodní relevantní kritéria, hodnocení založené na umělé inteligenci (na základě chování všech uživatelů), personalizace (na základě vašich individuálních uživatelských dat). Více informací naleznete v části „Strategie relevance“.