Bezpłatna dostawa i zwrot

Stopka oraz informacje prawne

Porsche Sales & Marketplace GmbH

Podmiot dostawcy: Porsche Sales & Marketplace GmbH Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Niemcy Telefon: (+48) 22 1165825 E-mail: smartmobility@pl.porsche.com Sąd rejestrowy: Amtsgericht Stuttgart (Sąd rejonowy) Numer w rejestrze handlowym: HRB 730595 Numer identyfikacyjny VAT: 5263199786 Kapitał zakładowy: 100 000 EUR Reprezentowani przez kierownictwo: Dirk Philipp

Informacje dla konsumentów zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje dla konsumentów zgodnie z niemiecką ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich

Wyżej wskazany dostawca nie jest przygotowany ani zobowiązany do udziału w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed konsumenckimi sądami arbitrażowymi.