Bezpłatna dostawa i zwrot

Wyniki wyszukiwania i rankingu

Jak działa wyszukiwarka w sklepie Porsche? Co wpływa na kolejność wyświetlanych produktów?

Funkcja wyszukiwania w sklepie Porsche ma na celu wyświetlanie możliwie najbardziej odpowiednich i trafnych wyników wyszukiwania.

Po wprowadzeniu zapytania wyszukiwarka najpierw przeszukuje wszystkie rekordy pod kątem dopasowań. Brane są pod uwagę między innymi tytuły, teksty, cechy (takie jak kolory i rozmiary), synonimy, korekty słów i charakterystyka języka, a następnie generowany jest zestaw wyników. Trafność tekstowa ma na celu zawężenie wyszukiwanego hasła do pasujących produktów.

W następnym kroku te wstępnie przefiltrowane wyniki zostaną uszeregowane przy użyciu różnych kryteriów. Takie sortowanie produktów na stronach produktów lub wyników wyszukiwania jest określane jako „ranking”. Pozwala to zagwarantować, że produkty najbardziej pasujące do wyszukiwanego hasła będą wyświetlane jako pierwsze, a wyniki mniej trafne pojawią się później. Poniżej znajdują się informacje na temat stosowanych przez nas kryteriów rankingu (strategia trafności):

Znaczenie biznesowe: brane są pod uwagę takie kryteria, jak marża, sprzedaż, liczba sprzedanych jednostek i stopy zwrotu. Kryteria te są ustalane przez Porsche Sales & Marketplace i brane pod uwagę na wszystkich stronach kategorii i wyników wyszukiwania.

Ranking w oparciu o sztuczną inteligencję: ten ranking pozwala analizować i identyfikować trendy w zachowaniach użytkowników za pomocą sztucznej inteligencji. Zachowanie online wszystkich użytkowników jest analizowane dla poszczególnych produktów i wyświetlane wszystkim użytkownikom w ten sam sposób. Oznacza to, że produkty o wyższych współczynnikach klikalności i konwersji zajmują wyższą pozycję w rankingu, a produkty o niższych współczynnikach klikalności i konwersji mają niższy priorytet. Ranking w oparciu o sztuczną inteligencję jest aktywowany, gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych na temat zachowań użytkowników.

Personalizacja: jeśli dział Porsche Sales & Marketplace dysponuje wystarczającą ilością danych umożliwiających personalizację wyszukiwania, a użytkownik wyraził zgodę na rejestrowanie indywidualnych zachowań użytkownika, wyniki wyszukiwania zostaną posortowane zgodnie z jego osobistymi preferencjami. Ranking w oparciu o sztuczną inteligencję jest dezaktywowany, gdy tylko następuje personalizacja wyświetlania. Analizowane są indywidualne zachowania użytkownika w zakresie kliknięć i konwersji, a następnie wyświetlany jest indywidualny ranking.

Wybrane produkty: ponadto niektóre produkty mogą zostać wyróżnione w Porsche Sales & Marketplace poprzez umieszczenie ich na górze strony produktu lub wyników wyszukiwania. Produkty te są wybierane przez dział Porsche Sales & Marketplace na podstawie określonych kryteriów i oznaczone etykietą „Porsche Selection”.

Opcje sortowania na stronach produktów i wyników wyszukiwania

Jako klient masz różne możliwości zmiany kolejności produktów na stronie produktu lub wyników wyszukiwania. Opcje sortowania obejmują:

Sortowanie według kryterium „Cena rosnąco”: sortowanie według ceny oferty „rosnąco” powoduje wyświetlenie pozycji z najniższą ceną na górze, a pozycje z najwyższą ceną na dole.

Sortowanie według kryterium „Cena malejąco”: sortowanie według ceny oferty „malejąco” powoduje wyświetlenie pozycji z najwyższą ceną na górze, a pozycje z najniższą ceną na dole.

Sortowanie według kryterium „Nowe”: sortowanie według „Nowych” wyświetla na górze produkty, które zostały ostatnio opublikowane na platformie.

Sortowanie według kryterium „Najlepsze wyniki”: w przypadku sortowania według „Najlepszych wyników” wyświetlane są najlepsze wyniki wyszukiwania. Ranking produktów w ramach „Najlepszych wyników” określany jest w oparciu o trzy kryteria rankingowe: kryteria biznesowe, ranking w oparciu o sztuczną inteligencję (na podstawie zachowań wszystkich użytkowników), personalizacja (na podstawie indywidualnych danych użytkownika). Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Strategia trafności”.