Doprava a vrácení zdarma
Popis

Smaltovaná cedule znak Porsche, 45x38 cm. Nástěnná reedice originálu z počátku 60. let 20. století. POZNÁMKY K PRÁVU OCHRANNÉ ZNÁMKY:
ZNAK PORSCHE je registrovaná ochranná známka společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Užívání ochranné známky v obchodním styku bez souhlasu majitele ochranné známky může být protiprávním jednáním. Výslovně se upozorňuje, že prodej produktu neznamená souhlas společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG s jeho užíváním v obchodních transakcích. Společnost Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG si vyhrazuje právo stíhat porušení práva ochranné známky.

Č. položky: 64470100710